Minister Kuipers opent aanval op artsen die ‘desinformatie’ verspreiden

0
626

Kamerlid Attje Kuiken vroeg donderdag in de Tweede Kamer aan zorgminister Kuipers of het mogelijk is om de BIG-registratie af te nemen van artsen die zich in haar ogen schuldig maken aan het verspreiden van ‘desinformatie’ en het voorschrijven van medicijnen die ‘niet geoorloofd zijn’.

Ze had het daarbij over de artsen die zich hebben verenigd in een Artsen Collectief. “Ik noem het kwakzalvers,” zei ze. “Deze mensen brengen willens en wetens hun patiënten in gevaar en dragen willens en wetens bij aan het verspreiden van desinformatie.”

Nadrukkelijk mee bezig

“Voor alle BIG-geregistreerde zorgverleners geldt het tuchtrecht. Artsen moeten zich houden aan beroepsnormen, anders overtreden zij de tuchtnormen. De inspectie, een patiënt of een rechtstreeks belanghebbende kan een tuchtklacht indienen. Een collega kan dat ook doen. Een tuchtrechter kan de maatregel van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register opleggen aan een BIG-geregistreerde zorgverlener. Hij stelt dat per individu vast. Dat kan dus via een tuchtrechter. Tuchtcolleges zijn onafhankelijk. Ik kan niet zomaar rechtstreeks ingrijpen en dat moet ik ook niet doen,” antwoordde Kuipers.

“Ik ben het wel helemaal met mevrouw Kuiken eens dat hier echt dingen niet in de haak zijn. Dat kan niet, want we zijn echt gehouden aan brede en juiste informatie, eens te meer vanuit een medische beroepsgroep. Ik heb daarom met de inspectie contact op te nemen om te horen hoe zij deze situatie beoordeelt. Ik kan melden dat zij al nadrukkelijk hiermee bezig is. Ik wil uiteraard volgen hoe de inspectie hier verder mee omgaat. Zo nodig zal ik erop terugkomen,” voegde hij toe.

Dan moet die wel op zijn jasje worden gespuugd

Kuipers zet daarmee het beleid van zijn voorganger voort. Hugo de Jonge zei eind vorig jaar over die ‘ongeoorloofde medicijnen’: “Als de inspectie doorkrijgt dat een arts zelfs buiten het ziekenhuis om, want daar gaat het in dit geval om, zegt: zo’n cocktail van ivermectine en weet ik wat allemaal zou best een goed idee zijn en overigens kun je beter geen vaccinatie nemen, dan moet die natuurlijk wel op zijn jasje worden gespuugd. Eigenlijk moet hij onmiddellijk stoppen met die gedraging. Als hij dat niet doet, geldt natuurlijk het tuchtrecht, en gelukkig maar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here