Iran stuurt Israël kerstboodschap met vernietiging replica kerncentrale bij Dimona

0
172

Massale militaire oefeningen in Iran op Israëlische aanval en grondoperatie – Hoofd Iraans Atoom Agentschap erkent dat land werkt aan offensief nucleair arsenaal

Met een bijzondere ‘kerstboodschap’ heeft Iran gereageerd op de recente openlijke aankondigingen van Israëlische topmilitairen en politici dat er hoe dan ook een aanval op de Iraanse nucleaire installaties moet komen. Vanuit het zuiden van Iran werd een salvo ballistische raketten afgeschoten, die circa 1700 kilometer verder een replica van Israëls kerncentrale bij Dimona vernietigden. De ‘kerstboodschap’ is duidelijk: bij een militaire aanval zullen wij een kernramp in jullie kleine landje veroorzaken.

Na opnieuw wekenlang lobbyen bij het Witte Huis en het Pentagon lijkt de Israëlische politieke- en inlichtingentop een kentering teweeg te hebben gebracht. Berichten spreken er nu van dat de Amerikanen de vastgelopen onderhandelingen met Iran overwegen aan te grijpen om Israël alsnog het groene licht en de gewenste – en noodzakelijke – militaire steun te geven voor de door Jeruzalem al zeker 15 jaar gewilde aanval op de Iraanse nucleaire installaties.

Kernramp bij voltreffers op reactor

Hoewel de Iraanse strijdkrachten in materieel en kwalitatief opzicht geen partij zijn voor Israël en de VS, heeft het Shi’itische regime in Teheran wel een belangrijke troefkaart in handen: het heeft de jarenlang toegepaste vertragingstactieken tijdens de onderhandelingen gebruikt om een enorm arsenaal aan raketten te bouwen, die inmiddels veel nauwkeuriger zijn dan in het verleden. Israël heeft weliswaar het succesvolle Iron Dome afweersysteem, maar dat is bedoeld voor korte afstandsprojectielen, en kan bij een overweldigende aanval met honderden raketten tegelijk slechts een klein deel onderscheppen.

Het in 2017 in gebruik genomen David’s Sling raketafweersysteem is wel ontworpen om onder meer ballistische raketten tegen te houden, maar heeft zich in de praktijk nog amper bewezen. Bovendien zal Israël er vanwege de hoge kosten geen honderden of duizenden van hebben opgesteld.

Het Iraanse dreigement om de kerncentrale bij Dimona te vernietigen zal daarom heel serieus worden genomen. De centrale is weliswaar gehard tegen grote inslagen, maar het risico bestaat dat er bij een serie voltreffers toch nucleair materiaal vrijkomt, dat zich afhankelijk van de windrichting over het hele land kan verspreiden, of juist boven Jordanië, Egypte of Saudi Arabië terechtkomt. (1)

Iran oefent op Israëlische aanval

De vernietiging van de replica van de kernreactor leek een hoogtepunt te zijn van dagenlange massale oefeningen van de Iraanse Revolutionaire Garde op een mogelijke Israëlische aanval, inclusief de landing van grondtroepen. Tegelijkertijd kondigde de staatskrant Kayhan aan dat Iran bij een eventuele aanval de verrijking van uranium onmiddellijk zal opschroeven naar 90%, wat voldoende is voor de bouw van kernwapens. (3)

De ‘Iraanse Bom’ is precies wat Israël, de VS en ook bondgenoot Saudi Arabië willen voorkomen. Generaal McKenzie, hoofd van US Central Command, waarschuwde eind november dat het Iraanse uranium inmiddels tot 60% is verrijkt, en de mullahs in Teheran ‘deze keer heel dicht bij’ het besluit zitten om een kernbom te bouwen. Desondanks heeft het land nog geen tech laten zien waarmee zo’n bom klein genoeg kan worden gemaakt om op een raket te worden gemonteerd. (3)

Hoofd Iraans Atoom Agentschap erkent bestaan kernwapenprogramma

Jarenlang werd beweerd dat het Iraanse kernwapenprogramma een hoax is, maar de openlijke erkende verrijking van uranium tot 60% – volkomen onnodig voor civiele doeleinden – en het dreigement dit naar 90% op te schroeven, is op zich al voldoende bewijs. En wat te denken van de recente erkenning van het hoofd van het Iraanse Atoom Agentschap, Fereydun Abbasi-Davani, dat het vorig jaar (hoogstwaarschijnlijk door de Mossad) vermoorde hoofd van het nucleaire programma, Mohsen Fakrizadeh, ‘een nucleair wapensysteem voor offensieve doeleinden’ had opgezet, dat ook zonder hem zal worden opgebouwd. (4)

Waarom de rest wel, maar wij niet?

Het standpunt van Iran kan kort worden samengevat: waarom mogen onze vijanden Amerika (duizenden) en Israël (80 tot 200 stuks), en ook buurland Pakistan (110 stuks) wel kernwapens hebben, en wij niet. Objectief gezien valt daar weinig tegenin te brengen, zeker niet als bedacht wordt dat andere landen in de regio ook nucleaire wapens hebben (Rusland, China, India) of daar aan werken (Turkije, Saudi Arabië).

Kan het er iets mee te maken hebben dat Iran een grote olie/gas producent is die weigert zich aan de Westerse/Arabische alliantie te onderwerpen, maar juist een bondgenoot van Rusland en China is? Overigens moet opgemerkt worden dat men ook in Moskou en Beijing vermoedelijk niet op de Iraanse bom zal zitten te wachten; dat maakt het Midden Oosten namelijk een nog onvoorspelbaardere en gevaarlijkere regio dan die nu al is, niet in het minst vanwege de min of meer apocalyptische theologische ideologie die de religieuze leiders in Teheran erop nahouden.

Toch kan worden afgevraagd wat een eventuele Iraanse kernbom nu precies gaat veranderen. Deze bom gebruiken betekent namelijk een absoluut zekere zelfmoord. Het lijkt er dan ook op dat Iran net als Noord Korea vooral ter afschrikking kernwapens wil hebben.

Oorlog lijkt kwestie van tijd nu invloedrijke Amerikanen voorstander zijn

Aangezien de Verenigde Staten leven van conflicten en oorlog (de Amerikanen hebben een hoger defensie/veiligheidsbudget dan alle andere landen bij elkaar opgeteld), en in het beruchte ‘Project for a new American Century’ Iran al als een van de doelwitten van een serie oorlogen stond aangemerkt, begint het er echter op te lijken dat die geplande oorlog tegen Iran er hoe dan ook gaat komen.

Enkele invloedrijke Amerikaanse (ex) politici, zoals oud-minister van Defensie Leon Panetta en generaal David Petraeus (die de Irak/Aghanistan oorlogen leidde en tevens directeur van de CIA was) en de bekende voormalige Midden Oosten diplomaat Dennis Ross roepen het Witte Huis inmiddels openlijk op om militaire actie te ondernemen. De regering Biden lijkt echter zover nog niet te zijn. (5)

Het is overigens te hopen dat het nooit zover komt, vooral omdat zo’n oorlog snel uit de hand kan lopen en weer enorme aantallen onschuldige burgerslachtoffers zal eisen. Na onder valse voorwendselen door Washington (en Brussel) allerlei bloedige maar zinloze oorlogen te zijn ingelokt (Irak, Afghanistan, Libië, Syrië), moet het maar eens definitief afgelopen zijn met dit soort zogenaamde ‘preventieve’ vernietiging.

MAD minst slechte optie

Bij gebrek aan wil en vertrouwen om echte vrede te bewerkstelligen lijkt MAD – Mutual Assured Destruction – op dit moment nog steeds de minst slechte optie om te voorkomen dat landen elkaar weer in de haren vliegen en elkaar proberen uit te moorden. Juist het uit balans brengen van MAD, zoals de VS/NAVO nu via Oekraïne tegen Rusland aan het doen is, maakt een nieuwe slachtpartij op zeker moment onvermijdelijk.

Puur vanuit dit oogpunt zouden een paar Iraanse kernbommen wellicht voldoende afschrikwekkend kunnen werken om de agressieve Amerikanen en hun bondgenoten te weerhouden van het zoveelste militaire avontuur, waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten.

Tegelijkertijd mogen de Shi’itische topgeestelijken in Teheran hun toon tegen Israël dan wel eens flink gaan matigen. Als je jarenlang blaft en dreigt tegen een tegenstander die in zijn korte bestaan al diverse existentiële oorlogen heeft moeten uitvechten, dan lok je op zeker moment zelf een reactie uit. Een reactie, die na zo’n 15 jaar herhaalde Israëlische propaganda dat ‘Iran over enkele maanden of weken een kernbom heeft’, nu daadwerkelijk heel dichtbij lijk te zijn gekomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here