Jacob Rothschild laat weten wat werkelijk de bedoeling is

0
228

Soms krijgen we op een vreemde manier inzage in wat er omgaat in de hoofden van hen die aan de touwtjes trekken.

En zo kan het dat er nu een bericht verschijnt dat wordt toegeschreven aan Jacob Rothschild en dat het belangrijkste document wordt genoemd sinds de Protocollen.

Ook onze overheid doet graag zaken met de Rothschild familie. Aangezien de regering bulkt van het geld omdat ze ouders in de toeslagenaffaire niet compenseren kopen ze een Rembrand van de familie Rothschild.

De familie Rothschild gaat akkoord met de verkoop van het werk De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt aan Nederland. De staat wil, met steun van de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds, het schilderij aankopen. De staat telt 150 miljoen euro neer voor het topstuk, de beide andere partijen betalen de resterende 25 miljoen.

Ondertussen is er op de website van Henry Makow een interessant artikel verschenen.

Enige dagen geleden had Henry Makow een artikel gepubliceerd over Jaques Attali, één van de belangrijkste kopstukken van de Illuminati. Dit artikel is vervolgens gepubliceerd op een andere (Britse) website en daar volgde een reactie onder de naam Jacob R.

Door de jaren heen heeft Henry wel vaker reacties gehad van Jacob R. en hij is er dan ook heilig van overtuigd dat dit niemand minder is dan Jacob Rothschild. Hij zegt dit binnenkort verder toe te lichten.

Ook denkt Makow dat dit de meest belangrijke boodschap is sinds de beruchte Protocollen van de Wijzen van Sion.


Het bericht is ook persoonlijk geadresseerd aan Henry en luidt als volgt:

Beste Henry

Je bent heel goed in het leggen van je vinger op de zere plek, maar zoals je ziet, is deze Covid-beproeving een roodgloeiend vuur. Dit vuur wordt gevoed door vele wereldwijde vlammen zoals de controle en regulering van financiën, grondstoffen, productie, consumptie, vervuiling en overbevolking. Geen van de mensen die direct of indirect aan het hoofd staan van instellingen die onder de controle van mijn familie staan, inclusief de Britse Kroon, het Vaticaan, de vrijmetselaars en de grote oligarchen en bedrijven van de wereld, kan het schelen wat jij denkt of zegt. Wij controleren de belangrijkste financiën van de wereld, maar ook jullie regeringen, de grote medianetwerken, de meeste banen op de planeet en zelfs het geld op jullie bankrekeningen. Dit zijn de feiten die je niet kunt veranderen.

De Joodse kwestie is een ingewikkelde, en vooral dankzij de invloed en volharding van mijn familie wordt het over het algemeen door velen niet langer beschouwd als het “Joodse probleem”. Je ziet Henry je valt ons aan op basis van de oude en verouderde methode van feiten en argumenten. Zo werkt dat nu niet meer. Mensen houden er over het algemeen van om te doen alsof en zullen over het algemeen alles geloven waarvan ze zien dat ook de meeste andere mensen geloven of anders doen ze gewoon hetgeen waar de media op aansturen en dat is wat wij willen. Als iemand zoals jij tegen hun geloof en overtuigingen ingaat, zullen ze waarschijnlijk negeren wat je zegt en het volledig uit hun hoofd zetten. Dat is wat er nu met jou gebeurt.

Als je morele bezwaren hebt tegen mensen die aan de macht zijn en die de massa misleiden, vooral het misleiden en controleren van degenen die jouw soort hebben misleid, gecontroleerd, afgewezen en vervolgd (Henry Makow is Joods), dan is dat jouw probleem en niet het onze. Als er een verleden is van wederzijdse uitsluiting met christenen en andere buitenstaanders die op jouw volk neerkijken als een soort inferieure soort, of het jouw kwalijk nemen als je succes hebt en waarvan jij heel goed weet dat dit is gebaseerd is op onze tribale solidariteit en het vermogen om rijkdom, macht, kennis en intelligentie te concentreren en te consolideren waardoor we in staat zijn om zoveel te domineren te midden van voortdurende tegenstand, waarom probeer je dan het vuur van dat probleem weer aan te wakkeren?  Vandaag de dag zijn wij in ieder geval in staat dit vuur te blussen zodra we een vonk zien. Waarom verspil je je adem door zo hard te blazen om dingen nieuw leven in te blazen met zo’n grote tegenwind?

Is het vanwege je hoge achting voor wat je beweert dat de “waarheid” is? Jouw woorden worden uitgesproken in een ander land binnen onze invloedsfeer, maar worden nu virtueel gepubliceerd in mijn eigen achtertuin hier in Engeland op deze website die beweert een hoge achting voor de waarheid te hebben, zij het van de verouderde soort en met een relatief kleine, obscure en schreeuwerige aanhang. Niemand van enig belang zal naar je luisteren. Toch voel ik me verplicht om bij sommige speciale gelegenheden, zoals bij dit meest recente artikel van jou, te proberen je te corrigeren.

Wanneer iemand enorme macht en rijkdom heeft, heb je de neiging om veel controle te hebben, een controle die niet alleen moet worden gedelegeerd om je belangen te beschermen tegen een constante stroom van liegende hovelingen en usurpators, maar ook om die controle te delegeren om je belangen te behouden en soms uit te breiden. Bovendien merk je dat er bij het handhaven van je controle een enorme last van verantwoordelijkheid op je wordt gelegd, waarbij je beslissingen moet nemen om een eindeloze reeks zeer moeilijke problemen op te lossen, zoals hierboven vermeld – vervuiling, concurrentie, uitbuiting, overbevolking, enz. Jacques Attali is een trouwe discipel van onze Nieuwe Wereld Orde projecten, projecten die neerkomen op een wereldwijde controle over vele dingen, met een wereldregering, die helaas precies gebruik moet maken van die middelen die jouw gevoelens verafschuwen, namelijk een materiële nivellering voor gelijkheid en een radicale vermindering van de bevolking van de wereld.

Jouw probleem is dat maar heel weinig mensen met enig gezond verstand het er niet mee eens zijn dat er dergelijke problemen zijn, en het lijkt erop dat jouw enige klacht erop neerkomt dat je bezwaar hebt tegen de middelen die we hebben vastgesteld als noodzakelijk voor deze oplossingen. Je hebt gelijk in je beweringen dat veel van deze problemen overdreven zijn en misschien niet eens bestaan op dit moment. We plannen echter wel 50 tot 100 jaar van tevoren en waar we ons meer zorgen over maken, is om ervoor te zorgen dat de dingen waar we bang voor zijn, gewoon niet in de toekomst voorkomen. In deze strijd moeten we buitenlandse mogendheden controleren met betrekking tot hun greep op land en hulpbronnen, evenals de toenemende vervuilingsproblemen, en we moeten ook, en nog belangrijker, de mensen van onze eigen naties controleren, om het graaien, he te veel consumeren en het te veel reproduceren tegen te gaan, anders worden ze zelf in de toekomst een groot probleem.

Ook kom je er met macht en rijkdom heel snel achter dat wanneer je deze dingen hebt, het heel moeilijk is om ze op te geven of te delen. Maar als je ze hebt, dan merk je dat je ze kunt vergroten, terwijl je tegelijkertijd dingen gelijker maakt voor iedereen onder je controle en geschillen op de lagere niveaus van je structuur de kop in kunt drukken.

Henry, ik betwijfel of je zult begrijpen hoe groot de last is die wij wereldleiders op onze schouders hebben genomen. We hebben buitengewoon hard gewerkt met alle staatshoofden, inclusief de Britse Kroon en het Vaticaan, evenals de leidende families van de wereld, bij het uitvoeren van de plannen voor een nieuwe orde van wereldbestuur om grenzen en nationale beperkingen te vervangen. We zijn een enorme uitbreiding van de wereldhandel en ontwikkeling aangegaan en deze heeft regulering nodig. Als wij dit niet doen door ons eigendom en richtlijnen, wie zal het dan wel doen denk je? We zien een toekomstige wereld waar niet genoeg is voor iedereen, en daarom moeten we eerst leren om het te beheersen en dan te delen wat er is op een manier zoals wij die het beste achten voor degenen die we kiezen. Dat is waar macht voor is.

Waar jij je zorgen over maakt, zijn de methoden die we gebruiken om deze problemen op te lossen. Methoden waarvan jij zegt dat ze “totalitair” en “communistisch” zijn. Voor ons zijn dat slechts abstracte woorden net zoals de woorden ‘waarheid’, ‘vrijheid’ en ‘rechtvaardigheid’. In elke crisis handelen mensen vooral op basis van emotie en niet op basis van feiten, kritisch denken en rede. Je zit duidelijk niet op ons niveau of trouwens ook niet op hetzelfde niveau als de overgrote meerderheid van mensen die zich dood zouden schamen als ze betrapt zouden worden bij het lezen van jouw artikelen. Je bent welkom om te blijven hangen in je wereld van intellectuele trots en opgeblazen gevoel van rechtvaardigheid, maar het zal geen verschil maken. Je hebt jezelf geïsoleerd en je communiceert op een achterhaalde manier. Logica en feiten, zelfs in de wetenschap, zijn overgenomen door wie of wat dan ook die het controlerende belang hebben en het enige waarover je blijft klagen zijn onze methoden.

Ongeacht de inhoud van het eigenlijke probleem is het enige dat telt, zolang de algemene overtuiging is dat het een ernstig probleem is, de oplossing en de samenwerking om tot die oplossing te komen. Wij stellen het probleem vast en wij zorgen voor de oplossingen. Het zijn niet meer feiten en rede zoals die in de 20e eeuw golden. Het is het gebruik van psychologie en juist daarom heb je ondanks je intellectuele en journalistieke vaardigheden geen echte macht. Je denkt mensen te kunnen beïnvloeden door te onthullen wat je beschouwt als de waarheid met betrekking tot een pandemie en vaccins die als voorwendsel worden gebruikt. Dit, terwijl je niet nadenkt over de noodzaak om de grotere problemen op te lossen die aanleiding geven tot het gebruik van dergelijke voorwendselen. Zelfs Franciscus in het Vaticaan weet dat de pandemie noodzakelijk was. Waarom denk je dat zo’n man, een ‘communist’ zoals je zegt, op dit specifieke moment in de geschiedenis op die plaats is gezet? Er moeten veel veranderingen worden aangebracht om onze nieuwe orde in te luiden. Er moesten veel afspraken worden gemaakt en ze zijn niet allemaal Joods zoals jouw geschriften suggereren, hoewel ik zou willen dat er meer waren en dat Franciscus meer Joods was.

Wij maken ons totaal geen zorgen over dat jij de weerstand zal vergroten tegen onze plannen zoals die is  uitgedrukt in onze VN- en WEF-agenda’s en ik zal je laten zien hoe naïef je bent met betrekking tot onze methoden. Je kunt niet eens bepalen waarom de door jou genoemde vaccins aan het publiek worden opgedrongen. Je zult je afvragen waarom wij dit dan doen, aangezien de vaccins zo duidelijk onnodig en nutteloos zijn in relatie tot het virus, een virus dat in ieder geval nooit een ernstige bedreiging was, of zelfs maar heel veel meer dan een ouverture of een oefening in ons ruimingspotentieel. Je vraagt je af waarom de regeringen zo draconisch zijn in het opdringen van de vaccins aan de mensen, terwijl ze zo duidelijk gevaarlijk zijn en zoveel doden en gezondheidsproblemen veroorzaken. Je vraagt je af waarom alle regeringen onder controle van onze machtsstructuur het gebruik van de goedkope medicijnen die de virussymptomen zo effectief genezen, hebben onderdrukt, alleen maar om plaats te maken voor de nutteloze en gevaarlijke vaccins. Het is een mysterie voor je en dan ga je in één van je complottheorieën stellen dat we deze vaccins gebruiken om de menselijke kudde te ruimen of uit te dunnen. Denk je dat dat mensen bang zal maken en hen wakker zal maken? Als een schooljongen blijf je maar vragen ‘waarom?’. Jij denkt dat het publiek koude harde feiten zal accepteren wanneer ze in werkelijkheid geloven dat hun regeringen voor hen zorgen, hen geld geven en proberen te zorgen dat ze veilig zijn. Henry, het is allemaal psychologie en de media, en ongeacht wat ik zeg zal het geen verschil maken voor de uitkomst.

Zie je niet dat er hier iets veel belangrijkers aan de hand is dan het feitelijke controlepotentieel, of precedent, van mensen die getraind zijn om jaarlijkse vaccins te ontvangen, vaccins die zijn afgestemd op hun speciale behoeften en omstandigheden? Als mijn vriend, Jacques, gelijk had over gecentraliseerde controle en communisme, en als met Franciscus het idee van “gelijkheid” het meest centraal en fundamenteel is van onze agenda’s en nieuwe wereldorde en dat wanneer we zeggen dat “iedereen moet worden gevaccineerd”, je dan ziet dat we dat niet alleen echt menen, maar wat je niet ziet is dat de “gelijkheid” de essentie is van waar de hele oefening over gaat. Het woord “iedereen” Henry, is de sleutel. Het is het toverwoord. Iedereen moet hetzelfde doen. In alle communistische naties die we hebben ontwikkeld, is het gebruikelijk dat om “gelijkheid” te bereiken voor de gewenste en geplande “nivellering” in deze nieuwe orde iedereen psychologisch moet worden getraind om dezelfde bevelen te gehoorzamen. In ons wonderkind, het moderne China, moesten de verschillen van mensen worden weggepoetst en zelfs een schijnbaar klein ding zoals iedereen moet dezelfde uniformen dragen, was cruciaal om culturele en materiële gelijkheid of “gelijkheid” te bewerkstelligen.

Natuurlijk zijn de maskers totaal nutteloos voor het virus, tenzij je grieperig of verkouden bent en je niest of hoest zonder zakdoek. Het is echter de gehoorzaamheid en conformiteit met onze top-down bevelen die cruciaal is. Dat “iedereen” die er één draagt onderworpen is aan het mandaat of bevel van de overheid. Het is als een uniform om iedereen “uniform” te maken. Het gaat om het bijbrengen van een gevoel van eenheid, conformiteit, gehoorzaamheid en vooral “gelijkheid”.

Zoals je nu ongetwijfeld duidelijk moet zijn dienen de vaccinaties vooral een psychologisch belang in ons huidige programma. Het is de impulsieve en weerbarstige menselijke geest die moet worden beheerst. Franciscus is het daarmee eens. De universele vaccinprogramma’s openen niet alleen de deur voor gedragscontrole via genmodificatie en -verbetering, maar nog fundamenteler belangrijker voor de huidige operatie – psychologische gedragscontrole.

Ongeacht of de vaccinaties onnodig en onnuttig zijn voor wat betreft het virus of dat ze zelfs schadelijk zijn voor velen, zijn ze wel het meest uniforme en psychologische wapen dat ooit is ontwikkeld om het menselijk gedrag te kunnen controleren. Het gehoorzaam dragen van een masker dringt niet echt door tot in het lichaam. Het is nog steeds iets buiten het lichaam en op zijn best laat het zien dat iemand gehoorzaam is. Maar, de meest eclatante overwinning die wij ons maar kunnen wensen is toch het feit dat mensen op aandringen van overheden en media die ze vertrouwen toestaan om zich in te laten spuiten met een goedje wat ieder normaal denkend en vrij mens zoals jij zou weigeren en waarvan ze geen flauw benul hebben wat er in zit.

De psychologie erachter is heel eenvoudig en ik ben toch wel verbaasd dat het zolang duurt voordat je het ziet. Als onze overheden succes hebben in het verleiden of dwingen van “iedereen” om zich te laten vaccineren, dan maakt het niet uit wat er in de vaccins zit. Wat wel belangrijk is dat de mensen gehoorzamen, zich onderwerpen en dat er een “gelijkheid” wordt gecreëerd. Ook dat er naast die gelijkheid een vertrouwen wordt gekweekt, het soort vertrouwen dat voor mensen normaal gesproken iets persoonlijks is dat van binnen zit. Mensen associëren het toelaten van iets dat hun lichaam binnendringt, net zoals bij seks en religieuze rituelen, met hun geest en hun geloof/overtuiging, iets dat ze trouwens al hebben opgegeven, hetzij vrijwillig of niet, door de druk die nu door overheden wereldwijd wordt uitgevoerd.

Het maakt ons helemaal niet uit of onze verovering van de zogenaamde vrijheid, integriteit en persoonlijk eigendom die jij zo hoog in het vaandel hebt staat voor jou pijnlijk is of gemakkelijk. Wij vinden deze maatregelen noodzakelijk terwijl jij blijft vasthouden aan de oude en in elkaar stortende beschaving. Als mensen toestaan dat de vaccins hun eigen lichaam en dat van hun kinderen binnendringen om op die manier de bevelen van de overheid te gehoorzamen en daardoor gelijk aan iedereen anders te worden, dan zullen ze zeker niet weigeren als wij hun geld, bezit, gebruik van middelen en levensstijl zullen weghalen om op die manier “gelijkheid” te creëren.

Hoe dan ook Henry, denk eens na over hoe groot jouw invloed zou kunnen worden bij alle dissidenten met jouw ouderwetse manier van denken en gebruik makend van rede en overtuiging om problemen op te lossen, terwijl het allemaal gedaan kan worden met een eenvoudig klein virus, wat gemakkelijke misleiding en hier en daar een klein prikje.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here