mRNA uitvinder en aartsbisschop Viganò willen alliantie tegen ‘fundamenteel kwaadaardige’ Covid tirannie

0
284

‘Bevrijd de mensheid van dit totalitaire regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen’

De erkende uitvinder van de mRNA tech die in de Covid genmanipulatie injecties wordt gebruikt, dr. Robert Malone, staat vierkant achter de oproep van aartsbisschop Viganò om een alliantie te vormen tegen de ‘fundamenteel kwaadaardige’ tirannie zoals die nu aan de wereld wordt opgelegd.
Over Malone en Viganò hebben we sinds vorig jaar de nodige artikelen geschreven.
Malone is vooral om wetenschappelijke en ethische redenen mordicus tegen deze verplichte ‘vaccinaties’, en Viganò ziet er daarnaast ook een spiritueel aspect in.
De globalistische (‘Great Reset’ / Agenda-2030) klimaat-vaccinatie dictatuur die nu onder het mom van een luchtwegvirus wordt ingevoerd noemde hij eerder dit jaar niets minder dan de oprichting van het rijk van de Antichrist.

Aartsbisschop Viganò, een verklaard tegenstander van de Jezuïtische paus Franciscus, riep op 18 november op om ‘de mensheid te bevrijden van een totalitair regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen.’

Hij hoopt dat alle ‘heersers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil zich verenigen in een alliantie die een anti-globalistisch manifest uitbrengt, waarin punt voor punt de fouten en afwijkingen van de Nieuwe Wereld Orde dystopie worden weerlegd, en er concrete alternatieven worden voorgesteld op basis van het algemene belang, de morele principes van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van bedrijven en werk, de promotie van onderwijs en research, en respect voor de schepping.’

Lockdowns ‘kanarie in de kolenmijn’

In een gecombineerd interview met LifeSiteNews (van Robert Kennedy jr.) en de Oostenrijkse katholieke krant Der Deizehnte zei dr. Malone, de originele uitvinder van de mRNA technologie zo’n 40 jaar geleden, dat Viganò ‘de spijker op zijn kop slaat.
Ik denk dat hij het correct heeft benoemd, en hij grote moed en inzicht heeft getoond.’

De vaccin expert vergeleek de lockdown maatregelen waarmee de vrijheden van mensen fors zijn beperkt met de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn*.
Zodra die het loodje legt, weet je dat het kort daarna voor iedereen foute boel is. (* Lett. ‘een kameel die zijn neus in de tent steekt’). ‘In Westerse democratieën – en ik denk eerlijk gezegd dat vooral Groot Brittannië hier ontvankelijk voor is – neigen we naar het idee dat we het voor het algemene belang doen, dat we sociaal kunnen sturen en deze interventies kunnen uitvoeren.’

‘Chronische afbraak burgerrechten en vrijheden heel zorgwekkend’

Hoewel de Westerse regeringen beweerden dat deze maatregelen slechts ‘van beperkte duur’ zouden zijn en slechts één zaak dienden – het veronderstelde indammen van een virus uitbraak -, zagen we al snel ‘dit incrementalisme’ plaatsvinden, een geleidelijke uitrol van restricties over alle aspecten van de samenleving.

Als voorbeeld noemde hij het ‘Trusted News Initiative’ in Groot Brittannië, dat oorspronkelijk zou zijn opgericht om het politieke (en media) systeem te ‘beschermen tegen politieke belangen van buitenaf’, maar dat nu ‘als wapen wordt gebruikt tegen vaccin dissidentie. Het komt allemaal neer op de interpretatie van feiten en informatie.’

Ook in Nederland bestaat er een steeds sterkere neiging om enkel nog de ‘politiek correcte’ (= door de overheid goedgekeurde) mening te mogen verkondigen, zeker in de mainstream media, en alle afwijkende inzichten – zelfs van topwetenschappers – te veroordelen en te bestraffen.

Dr. Malone ziet ‘hetzelfde gebeuren met klimaatverandering.
Wie weet wat dan het volgende doel van deze ‘social engineering’ is? In de logica van landen en regeringen schijnt het oké te zijn om deze diverse interventies uit te voeren, die leiden tot deze chronische afbraak van burgerrechten en vrijheden. Ik vind dit heel zorgwekkend.’

‘Besef groeit dat er iets fundamenteel kwaadaardigs wordt gedaan’

Over de oproep van aartsbisschop Viganò om een anti-globalistische alliantie te vormen zei Malone dat hij er zelf ook ‘van overtuigd is dat het verder gaat dan enkel vaccins en volksgezondheid.
Het is onmogelijk dat wat nu in de wereld gaande is logisch te verklaren als iets dat enkel voor de volksgezondheid of vaccinatie/anti-virus beleid is bedoeld.
We zitten nu absoluut in een situatie waarin onze rechten worden afgebroken, en dat hier een grotere macht achter zit.’

‘Ik heb collega’s die uitvoerig spreken over het kwaad,’ vervolgde de medische researcher.
‘Bij veel mensen groeit het besef dat er nu iets fundamenteels kwaadaardigs wordt gedaan…
Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we een situatie hebben met een groeiende en zich uitbreidende wereldwijde tirannie die wordt geharmoniseerd en gemanaged, die zich over diverse landen uitstrekt, en op één lijn lijkt te zitten met de economische belangen van een klein clubje investeringsfondsen die het grootste deel van het Westerse kapitaal vertegenwoordigen.
Net als Viganò en veel anderen maak ik me grote zorgen dat deze poel van kapitaal nu zo groot is, dat deze meer macht heeft dan individuele natie-staten.’

‘Wereldwijde coup d’état’

Viganò beschreef de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar als een ‘wereldwijde coup d’état, waarin een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te krijgen over een deel van de nationale overheden, publieke en private instituten, de media, de rechterlijke macht, politici, en religieuze leiders.’ Dat beschrijft zonder enige twijfel volledig wat er ook in Nederland aan de hand is, een proces dat overigens al jaren sluipenderwijs aan de gang is en dat in 2020 op een soort softe interne staatsgreep uitliep.

‘Zij zijn allemaal zonder uitzondering onderhorig gemaakt aan deze nieuwe meesters, die hun medeplichtigen (in onze politiek, media, hoger onderwijs, etc.) macht, geld en sociale bevestiging (posities en carrières) geven. Fundamentele rechten die tot voor kort onvervreemdbaar waren zijn in de naam van een noodtoestand vertrapt. Nu is het een medische noodsituatie, morgen een ecologische (klimaat), en daarna een digitale (internet).’

‘Mens gereduceerd tot economische rekeneenheid’

George Bush kondigde in het kader van de eerste Golfoorlog (1991) letterlijk een ‘Nieuwe Wereld Orde’ aan.
Dat transnationalisme, dat vooral in de afgelopen 20 jaar sterk in opkomst is, lijkt nu zijn finale machtsgreep te doen.
Dr. Malone is ervan overtuigd dat ‘een van de fundamentele problemen die geleid heeft tot deze loskoppeling met onze samenleving, met de versplintering van onze samenleving, het gevoel dat de zaken niet meer kloppen en we geen verbinding meer hebben met elkaar, onze keus is om de menselijke toestand in economische termen te beschrijven.’

‘Juist door ons taalgebruik hebben we de menselijke situatie gereduceerd tot economische eenheden, wat ons in feite tot niets anders dan economische pionnen in een proces van toenemende welvaart (vooral voor de elite) maakt.
We hebben taal voor goed en slecht, voor goed en kwaad, vervangen voor taal die draait om winst,’ vervolgde dr. Malone.
Er bestaat nu een ‘groot (machts)blok van kapitaal, dat losstaat van natie-staten.
Zij verplaatsen zich naar waar zij willen, en kijken enkel naar hoeveel winst ze kunnen behalen.
Ze hebben geen moreel kompas, geen morele component.
Ze zijn enkel op zoek naar nog hogere opbrengsten van hun investeringen.’ *

(* Om een idee te krijgen van de mentaliteit van de financiële elite: kijk eens naar de film ‘The Big Short’, of (m.i. nog veel beter) de Noorse (op echte verhalen en getuigenissen gebaseerde, met gitzwarte humor doorspekte) dramaserie ‘Exit’).

Kapitaalblok dicteert landen en heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’

Het probleem met dit kapitaalblok is dat het ‘nu zo groot is, dat het in verschillende landen het economische en nationale beleid kan dicteren. Dat kapitaal heeft alle grote media in bezit gekregen, alle Big Tech, en alle grote vaccin- en farmaceutische bedrijven. En… dit is waarom het wereldwijd en geïntegreerd kan handelen.’
Deze ‘fusie van bedrijfs- en staatsbelangen (historisch ‘fascisme’ genoemd) is wereldwijd,’ en daarom noemt hij het een ‘globaal totalitarisme’.

Deze ontwikkeling heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’, en dat maakt het volgens dr. Malone zo kwaadaardig.
‘Daarom heb ik aanvankelijk en met jullie hulp geprobeerd contact te leggen met het Vaticaan.’
Hij hoopte dat de Kerk zich principieel zou uitspreken tegen dit wereldwijde totalitarisme door te zeggen dat dit fundamenteel in strijd is met de menselijkheid.’

‘Daarom heb ik aartsbisschop Viganò gesteund. Hij lijkt ook in deze kernconcepten te geloven, en gebruikte buitengewoon heftige taal. Ik werd enorm geraakt door de moed van de aartsbisschop zo openlijk over deze zaken te praten.
Tevens voelde ik me een beetje gerechtvaardigd dat iemand uit een andere vakgebied en met een ander referentiekader en een andere traditie toch tot dezelfde conclusie is gekomen als ik.’

Groot deel van de bevolking lijdt aan massapsychose

Dr. Malone haalde daarnaast de Belgische professor klinische psychologie Mattias Desmet (Universiteit van Gent) aan en diens ‘massaformatie / psychose argument.’
Volgens Desmet is een groot deel van de bevolking nu ‘daadwerkelijk gehypnotiseerd’ door het Covid narratief, op precies dezelfde wijze zoals dat ‘in de jaren 20 en 30 met het Duitse volk gebeurde.
Het heeft een vergelijkbare psychologische basis.’

Deze theorie lijkt inderdaad ‘veel van het gedrag te verklaren dat anders onverklaarbaar is,’ vervolgde de wetenschapper.
‘Zoals deze extreme agressie en haat tegen iedereen die zich uit zoals jullie van LifeSiteNews, tegen alles wat in strijd is met het dominante narratief. Dit vallen ze op de meest persoonlijke manieren aan.
Het zijn hun venijnige agressieve aanvallen die niet gebaseerd zijn op enige data of informatie.’

‘Het echte geneesmiddel: Bouw lokale gemeenschappen op’

Desmet waarschuwde dat de ‘periode met wereldwijd totalitarisme over ons heen zal golven’.
In deze context is het volgens de mRNA uitvinder belangrijk om ‘het idee van het opbouwen van lokale gemeenschappen’ te promoten.
‘Bouw binnen je gemeenschap contactlijsten op, vooral voor de ouderen.
Of die gemeenschap nu een kerk of je buurt is, ongeacht je politieke of sociale structuur – probeer zo’n gemeenschap met contact- en bellijsten op te bouwen. Blijf met elkaar in contact, vooral met de kwetsbare groepen zoals ouderen etc..’
Ook het uitprinten van vroege (Covid) behandeling protocollen (zoals van de FLCCC) is volgens hem een goed idee.

‘Zo kunnen we losbreken van deze massa psychose,’ ging hij verder.
‘En dit is het punt van Mattias: we kunnen mensen doen beseffen dat het globale totalitarisme een grotere bedreiging is dan het virus… Dit is het geneesmiddel, het echte geneesmiddel. Het is het medicijn voor de door Mattias Desmet vastgestelde ziekte, voor deze massa psychose, voor deze gekte van de massa.’ (1)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here